In april 2005 heeft André van Laar het juridisch adviesbureau Vanel Advies opgericht.
André heeft veel ervaring met bouwrecht, ruimtelijke ordening en ruimtelijk bestuurs-recht. Sinds 1984 is hij werkzaam bij verschillende kleine, middelgrote en grote gemeenten waardoor hij ruime ervaring heeft met gemeentelijke besluitvormings-processen. Als klant van Vanel Advies profiteert u hier natuurlijk van mee!

Vanel Advies heeft inmiddels verschillende bedrijven en particulieren terzijde gestaan in bestemmingsplan- en bouwplanprocedures, in bestuursrechtelijke handhavingstrajecten en bij het indienen van planschadeverzoeken.
Daarnaast is ondersteuning geleverd aan initiatiefnemers van bouwplannen, bijvoorbeeld door het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen of door overleg te voeren met de betreffende gemeente of welstandscommissie.

Verder heeft Vanel Advies de gemeente Lingewaal gedurende bijna vier jaar juridisch- en beleidsmatig geadviseerd en ondersteund op het gebied van bouwrecht en bestuursrechtelijke handhaving.

Kijk voor meer informatie over André op LinkedIn - Vanel Advies

 

Copyright 2012 Vanel Advies.